Bakkerij Jorritsma zet jubilarissen
in het zonnetje.

Foto:Carlijn Basteleur


Een jubilaris is natuurlijk altijd reden voor een feest maar heb je er zeven in een jaar dan wil je natuurlijk extra uitpakken. Wij bij bakkerij Jorritsma, die sinds 1982 al de heerlijkste geuren verspreiden over onze mooie stad, willen onze medewerkers, die zich jaar in jaar uit hebben ingezet voor het bedrijf, via deze weg in het zonnetje zetten.

Om welke koekebakkers gaat het dan? Om te beginnen zijn het Durk Bijlstra, Rene de Jong en Erna Jorritsma die al 12,5 jaar in dienst zijn. Dan hebben we Janny van Diggelen, Minke Dijkstra en Wybren Jorritsma die al 30 jaar op de vloer staan. Dan rest ons alleen nog ons top jubilaris, Wiebren Visser. Als 17 jarige jongen kwam Wiebren in alle vroegte op z’n fiets naar Rinsumageest om daar voor het eerst kennis te maken met het bakkersvak. Dit beviel zowel de bakker als Wiebren zo goed dat hij meeverhuisde naar Dokkum en 40 jaar, en verschillende functies later, nog steeds in de Bakkerij te vinden is.

Wij zijn trots op deze trouwe medewerkers en willen ze van harte bedanken voor al hun jaren inzet in de bakkerij. We hebben dit alles gevierd met, je raad het al, taart, bloemen en een feestje en kijken uit naar de volgende mijlpalen!